Partnerzy

ul. Foksal
00-372Warszawa

+48 600 599 011

sekretariat@stgu.pl

www.stgu.pl

STGU

Grafika użytkowa to jeden z najważniejszych elementów współczesnej kultury plastycznej, decydujący o formie i jakości komunikacji wizualnej. Ideą Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) jest głównie obrona niezależności twórczej projektantów oraz prawideł i reguł rzetelnego dizajnu. Na aspekty działalności STGU składają się: WYSTAWY - STGU organizuje wystawy tematyczne i przeglądowe skupiające się wokół grafiki użytkowej. EDUKACJA- wykłady, warsztaty, kursy dotyczące istotnych aspektów działalności zawodowej oraz warsztatu grafika-projektanta (m.in. projektowanie graficzne, prawo autorskie, techniki poligraficzne, nowoczesne technologie DTP). INFORMACJA - STGU wydaje biuletyn informacyjny oraz tworzy i udostępnia wiadomości o wydarzeniach graficznych w kraju i na świecie. Prawdopodobnie, jestest jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą designerów, działającą dla idei, a nie dla korzyści finansowych,dlatego też otrzymuje wiele propozycji prowadzenia wykładów, kursów, warsztatów... www.stgu.pl

Polska Izba Artykułów Promocyjnych
ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań
NIP: 5222842937
REGON: 140900028
KRS: 0000274263
Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego