PORADY PRAWNE | 23 March 2023

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłosił nabór, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników pracy.

Udostępnij:

Program dostępny dla przedsiębiorców z całej Polski, którzy nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania. Przedsiębiorcy mogą pozyskać dotację w wysokości do 300 000 PLN. Wkład UE wyniesie 80% kosztów projektu.

Przykładowe inwestycje:
•    urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami,
•    oświetlenie miejsc i stanowisk pracy,
•    urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze,
•    sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, ograniczający obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (np. elektryczne wózki widłowe),
•    urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne.


Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.
Wnioski będą przyjmowane od 17 kwietnia do 18 maja 2023.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych
ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań
NIP: 5222842937
REGON: 140900028
KRS: 0000274263
Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego