Partnerzy

ul. Grunwaldzka
60-307Poznań

61 657 60 51

biuro@wzp.org.pl

www.wzp.org.pl

Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan (WZP Lewiatan) działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców. Skupia przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego. Skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. Poprzez członkostwo w Konfederacji Lewiatan WZP Lewiatan skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbając o ich wizerunek. WZPL opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego branż. Członkowie i eksperci Związku opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych
ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań
NIP: 5222842937
REGON: 140900028
KRS: 0000274263
Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego