Partnerzy

Al. Zwycięstwa
81-451Gdynia

+48 535 308 085

kontakt@pchig.pl

www.PCHIG.pl

Polsko- Chińska Izba Gospodarcza

Polsko- Chińska Izba Gospodarcza. Misją Izby jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianych Polsko- Chińskich kontaktów na szczeblu przedsiębiorstw, organizacji i instytucji gospodarczych Polski i Chin. Izba została powołana w 2004 roku. Powstanie Izby było odpowiedzią na rosnącą wymianę handlową między Polską a Chinami.Naszym priorytetem jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji poprzez doradztwo i szeroki wachlarz usług. Misją PCHIG jest wspieranie zarówno firm członkowskich jak i podmiotów niezrzeszonych w Izbie, rozwój kontaktów handlowym oraz zacieśniania współpracy pomiędzy Polską i Chinami. Poza działalnością gospodarczą Polsko – Chińska Izba Gospodarcza chętnie angażuje się także w projekty kulturalne przybliżające obyczaje i kulturę obu krajów. Zapraszamy przedsiębiorstwa, potencjalnych partnerów oraz samorządy i organizacje do współpracy.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych
ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań
NIP: 5222842937
REGON: 140900028
KRS: 0000274263
Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego