Log in English Polski

Our help

Fundacja „Pożywienie Darem Serca”

Fundacja „Pożywienie Darem Serca”

Fundacja „Pożywienie Darem Serca” działa od 1992 roku. Misją fundacji, poza dożywianiem młodzieży szkolnej (100-150 posiłków dziennie), są działania pomocowe, kierowane do dzieci ze środowisk zagrożonych ubóstwem, niedożywieniem i wykluczeniem społecznym. Dotychczas pomoc nasza dotarła do ponad 30 ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, w tym do warszawskich szkół specjalnych i Domów Dziecka w całej Polsce. Fundacja zabiega o kontakty z Firmami i Ludźmi, którzy chcieliby wspomóc realizacje naszych projektów społecznych i z wdzięcznością przyjmie pomoc zarówno finansową jak i rzeczową.

Kontakt: Marta Żardecka
tel. 22 654 41 11

Fundacja "Pożywienie - Darem Serca"
Al. Jana Pawła II 36 C , 00-141 Warszawa
Nip: 525-15-72-386
Regon : 010597562
KRS: 0000119205
                                                                                

Fundacja „Pożywienie – Darem Serca” – Al. Jana Pawła II 36 C , 00-141 Warszawa

Tel/fax 22 654  41  11, www.fpds.org.pl, e-mail: fpds@fpds.org.pl

Bank Handlowy S.A.: 71 1030 1582 0000 0008 0080 0013

 


powrót do listy