O izbie:

Członkowstwo w PIAP oprócz szeregu korzyści, wynikających z podejmowanych działań, to przede wszystkim prestiż bycia w elitarnym gronie firm, które mają wielką siłę przebicia w kształtowaniu rozwoju rynku branży artykułów reklamowych.

Certyfikat PIAP, który otrzymuje każdy członek jest gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług, rzetelności oraz wiarygodności firmy.
Logo PIAP stanowi dużą wartość handlową i chronione jest przez wszystkich członków Izby. Kojarzy się z solidnością i profesjonalnie przygotowaną ofertą oraz realizacją usług na wysokim poziomie.

Dołącz do nas

Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku. Zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem, jak również firmy prowadzące działalność jako agencje reklamowe.

Na dzień dzisiejszy liczy ponad 180 członków, którymi są przedsiębiorstwa sektora prywatnego i polskie oddziały zagranicznych koncernów, a wachlarz oferowanych przez nie usług obejmuje wszystkie rodzaje spotykanych na rynku artykułów promocyjnych. W szeregach Izby zrzeszone są największe i najważniejsze firmy z grupy dystrybutorów i producentów artykułów promocyjnych, ale także agencje reklamowe, organizatorzy targów branżowych i opiniotwórcze media branżowe. Członkostwo firm dysponujących dużym potencjałem gospodarczym, pozwala Izbie na silny lobbing na rzecz rozwoju i kształtowania branży artykułów promocyjnych.

Kształtowanie branży

Działalność PIAP jest wielokierunkowa. Najważniejszym jej zadaniem jest wypełnianie obowiązków statutowych oraz reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych Firm, w szerokim pojęciu tego słowa. W tym zakresie mieści się m.in. wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Izba podjęła współpracę z ekspertami w różnych dziedzinach, którzy na stronach internetowych odpowiadają na listy i udzielają podstawowych porad. Wypracowane w ten sposób opinie i stanowiska są reprezentatywne dla całego sektora. Szeroko dostępna działalność szkoleniowa na temat zagadnień związanych z sektorem artykułów reklamowych, którą prowadzi PIAP, również wpływa na podniesienie poziomu edukacji osób pracujących w branży.

Wykonaniu głównych celów i zadań sprzyjają podejmowane działania. Izba zabiega na forum ogólnopolskim o to, by artykuły promocyjne były traktowane jako ważne i skuteczne narzędzie marketingowe a wydatki na takie produkty stanowiły stały i istotny punkt w budżetach firm. Prowadzi kampanie wizerunkowe i informacyjne na łamach opiniotwórczych mediów. Bierze też udział w walce o dostosowanie polskiego prawa podatkowego do potrzeb prowadzeniem efektywnej działalności gospodarczej.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych od 2012 roku jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Międzynarodowa współpraca

Izba jest wiarygodnym partnerem do współpracy z podobnymi organizacjami w Europie, przez co stwarza swoim członkom dogodne warunki do poszukiwania nowych rynków zbytu, poszerzania kontaktów handlowych i rozwoju. Nawiązała miedzy innymi kontakt z Europejskim Stowarzyszeniem Produktów Promocyjnych (EPPA ) oraz współpracuje ze stowarzyszeniami Promota w Anglii i Promoturk - dynamicznie rozwijającą się organizacją w Turcji.

Członkowie PIAP mają też możliwość uczestniczenia w targach międzynarodowych na preferencyjnych zasadach oraz na bieżąco są informowani o najnowszych tendencjach światowych.
Usługi polskich firm , zrzeszonych w naszych szeregach, są promowane na terenie kraju i na arenie międzynarodowej za pomocą Katalogu PIAP.

Wiarygodny patronat

PIAP obejmuje swoim patronatem wiele imprez promocyjnych o znaczeniu krajowym, takich jak: Rema Days,Euro-Reklama, Festiwal Marketingu Druku i Opakowań, Lifestyle Expo, Targi Event, OneDay RoadShow. Organizatorzy tych imprez, którzy są członkami PIAP, chętnie oferują preferencyjne warunki dla firm zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Naszą dewizą jest „Razem możemy więcej"

Misja Izby:

Misją stowarzyszenia jest partnerskie stymulowanie rozwoju branży artykułów reklamowych i tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla efektywnego funkcjonowania podmiotów działających na tym rynku. Wspieranie działań mających na celu popularyzację artykułu reklamowego w sektorze działań marketingowych.

Cele:

1. Kształtowanie i rozbudowa platformy komunikacyjnej pomiędzy grupą producentów/dystrybutorów/importerów artykułów reklamowych i agencjami reklamowymi;
2. Podnoszenie poziomu edukacji wśród członków PIAP i wszystkich firm działających w sektorze artykułów reklamowych;
3. Budowanie wizerunku produktu reklamowego jako skutecznego narzędzia w działaniach marketingowych firm.

Wstąp do PIAP