ARTYKUŁ BRANŻOWY | 21 września 2023

Partnerstwo Softarchitect i PIAP

SoftArchitect, dostawca innowacyjnych rozwiązań do prowadzenia badań społecznych i rynkowych oraz Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) podpisały umowę o współpracy, której celem jest rozwój innowacyjnych metod, technik i narzędzi badawczych.

Udostępnij:

Głównym tematem partnerstwa jest rozwój ankiet cyfrowych do badań konsumenckich z uwzględnieniem technik online na urządzeniach mobilnych, a także wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarach realizacji projektów promocyjnych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Umowę współpracy podpisali Jacek Kozłowski Prezes Zarządu PIAP, Edyta Lisowska Wiceprezeska Zarządu PIAP oraz Rafał Sobczak, Prezes SoftArchitect.

Pozostałe obszary współpracy PIAP i SoftArchitect to:

- innowacje w komunikacji promocyjnej; poszukiwanie nowych, kreatywnych sposobów łączenia tradycyjnych narzędzi promocyjnych z nowoczesnymi technologiami, tworzenie unikalnych i interaktywnych przekazów z zastosowaniem komunikacji spersonalizowanej,

- badania rynku w obszarze promocji; pomoc w lepszym zrozumieniu potrzeb klientów oraz skuteczniejszym tworzeniu kampanii promocyjnych,

- udział we wspólnych inicjatywach związanych z kampaniami komunikacyjnymi, publikacjami, badaniami oraz uczestnictwem w wydarzeniach branżowych i konferencjach,

- udział w inicjatywach R&D związanych z innowacyjnymi technologiami do prowadzenia działań komunikacyjnych i badawczych, w szczególności z obszaru transformacji cyfrowej Research 4.0.

Doskonale wiemy, jak skutecznym narzędziem są upominki reklamowe zarówno w budowaniu relacji z klientami, jak i w budowaniu marki własnej. PIAP prowadząc badania obserwuje trendy, zmiany, szanse i zagrożenia w branży artykułów promocyjnych. Zebrane w ramach badań opinie służą przygotowaniu raportów, które są udostępniane nie tylko członkom Izby, ale również wszystkim zainteresowanym wzbogacając tym samym wiedzę i świadomość na temat wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem branży. – Paweł Wielkopolan, dyrektor Biura Zarządu PIAP.

Bezpośrednia interakcja z Klientami to również sposobność do wyrażenia naszego zaangażowania w ich potrzeby, opinie i sugestie. Wprowadzając elementy interakcji do tradycyjnej formy ankiety, stajemy się bardziej dostępni i atrakcyjni jako partner biznesowy. Ankiety empatyczne, takie jak OnFly EQ™ stanowią innowacyjne narzędzie, które umożliwia nam nie tylko zbieranie cennych informacji, ale także tworzenie autentycznych relacji, które budują więź i zrozumienie. Partnerstwo z PIAP to nasz kolejny krok w kierunku transformacji Research 4.0. – Rafał Sobczak, CEO SoftArchitect.

W dobie zmieniających się potrzeb konsumenckich istnieje potrzeba opracowania najlepszych praktyk związanych z usprawnianiem modeli komunikacyjnych. Dzięki zaawansowanym narzędziom cyfrowym takim jak OnFly EQ™ możemy tworzyć przekazy komunikacyjne i promocyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów oraz jednocześnie otrzymywać zwrotnie dane, które są podstawą do podejmowania właściwych decyzji w biznesie. Cieszymy się z nawiązanego partnerstwa, bo razem możemy więcej ;) – Grzegorz Kowalski, dyrektor ds. Rozwoju SoftArchitect.

SoftArchitect jest pionierem w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży badawczej. Sukcesywnie buduje strategiczne partnerstwa z podmiotami, które są interesariuszami obszaru badań społecznych i rynkowych. W lutym br. warszawska firma weszła do światowej organizacji Insights Association, która zajmuje się m.in. ustanawianiem standardów prowadzenia badań i uzyskiwaniem wysokiej jakości danych w badaniach rynku. W kwietniu br. zawarła partnerstwo z Narodowym Centrum Kultury na rzecz rozwoju badań rynkowych w Polsce, a w maju br. z Uniwersytetem Łódzkim celem wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych. Priorytetem strategicznym firmy jest cyfrowa transformacja rynku badawczego - Research 4.0, która wpisuje się  w trwającą na świecie czwartą rewolucję przemysłową. Jej najbardziej znane rozwiązania do prowadzenia badań to FlyBlog™ (badania jakościowe) i OnFly Pro™ (badania ilościowe). Więcej na Softarchitect.pl.

Kontakt dla mediów:
Anna Wiater
a.wiater@softarchitect.pl
tel. 696 922 076
Realizujemy misję społeczną w trosce o przyszłość świata badań.
Obserwuj nasze kanały social media: Facebook.com/Respondent4.0 i Instagram/Respondent4.0.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych
ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań
NIP: 5222842937
REGON: 140900028
KRS: 0000274263
Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego