Page 1 - Gazeta PIAP
P. 1

g a z e t a

                                                                BEZPŁATNA GAZE TA
                                                                bezpłatny bIULe t yn
                                                                bezpłatny k war talnik
                                                                poLskIe j Izby ar t ykUłó w
       0 / 2014 | gRuDZIEń GRUDZIEŃ
      17 / 2020 | WRZESIEŃ-                                                POLSKIE J IZBY AR T YKUŁÓ W
      1/2015 | styczeń - marzec
                                                                polskie j izby ar t ykułó w
                                                                PROMOCYJNYCH
                                                                promocyjnych
                                                                poromocyjnych
      I S S N :  2 4 5 0 - 8 1 1 X               w w w.piap-org.p P
                                    W W W.P I A P - O R G.
                                    w w w.piap-org.pl l L
    Z życia Izby...
                   Z rynku...
                   Z rynku...
                                                                    Lifestyle
    Na dobry początek...   z życia Izby...      z rynku ... Edukacja i szkolenia     Lifestyle szkolenia i edukacja Kalendarz wydarzeń
                                   Edukacja i szkolenia Kalendarz wydarzeń
                                                                 Kalendarz wydarzeń
    Z życia Izby...
                                                  Lifestyle
                                                                 Strona 16
                   Strona 6
                                                                    Strona 22
                                   Strona 12
                                                  Strona 14
     Strona 2
    Strona 2        Strona 6 Strona 5    Strona 11  Strona 11 Strona 12    Strona 14 Strona 16     Strona 16
    Strona 2
                   
                             ■ Zmieniające się prawo, niczym efekt motyla wywołuje gospodarcze turbulencje. Podobnie sytuacja polityczna, która odbija się na ekspor-
     NEWS
                             Pandemia koronawirusa dla wszystkich firm z branży stała się potężnym hamulcem, co do tego nie ma wątpliwości. Ale wiele firm w branży reklamowej czy
     NeWs
     Słowo wstępu                  ■ Labem, utus nostra, notent nius ad factortum et et; hocchuci perfin viverum a etordiest quo clum rem facre andame
                             cie i imporcie, a więc znowu na wolumenach sprzedaży. Jak grzyby po deszczu wyrastają także nowe możliwości inwestycyjne, które stwarza-
                             crio, sentis. Ad Cat. Gra ressend issolum issenam iumus tus. Verum se quo ego C. Cat co inprortis, nitam, consusulis inum
                             eventowej w imponujący sposób wykorzystało nieoczekiwaną próbę sił. O tym jaką perspektywę nowych możliwości otworzyła społeczna kwarantanna,
                             ją ogromne szanse dynamicznego rozwoju. O tym właśnie jest publikacja PIAP. O perspektywach, które warto znać i o zagrożeniach, o których
    Lorem ipsum dolor                Rommorum ex nonsimus es habenter haleri, que pes se in dientis, con sid.Dusti volor aut utat aliquoste ilicid mincias
    GMC Live! vol. 2
                             jak zmieniła relacje między uczestnikami rynku, jakie innowacyjne narzędzia rozwinęła, przeczytacie w najnowszym numerze Gazety. Sytuacja związana
                             trzeba wiedzieć. Jest także o sile branży reklamowej, o jej potencjale, który w dużej mierze leży w integracji, wspólnie podejmowanych działa-
           Magda
                             z epidemią wymusiła dużo nagłych zmian, ale w przestrzeni biznesu zachodzą też subtelniejsze ewolucje, wynikające m.in. z przeobrażeń społecznych.
    Siorpor aliciis citatur aut auditam     piscim est endaes et eos utatiscia dellorporum volorup tatatur a porepellupta nullorum doluptatur? Itatur. Xerrovid mos
    Czy wiedzieliście o tym, że województwo śląskie
                             niach. Publikacja PIAP jest trochę takim Hyde Parkiem, forum wymiany myśli i doświadczeń. Czasami także budzących burzliwe dyskusje, jak
           Owczarska
                             W numerze zastanawiamy się więc, jak zmienia się podejście m.in. do upominków reklamowych. Przyglądamy się także roszadom biznesowym, które
    veni optasimus que re erspit quaepel       doluptat laut earunt est, quiate non nonem evera deliqui, labem, utus nostra, notent nius ad factortum et et; hocchuci per-
    to trzecie w kolejności, zaraz po mazowieckim
                             w przypadku ustawy o opłatach na rzecz czystych nośników. W numerze przeczytasz ile artyści zarabiają na sprzedaży urządzeń pamięci, jakie
                             w czasie pandemii wzmocniły szczególnie niektóre branże, bo warto wiedzie gdzie najintratniej poszukać potencjalnego zleceniodawcę. Trochę dobrych
    itatioreprae reius accum non pm fa-       fin viverum a etordiest quo clum rem facre andame crio, sentis. ■ redaktor naczelna
    i wielkopolskim, o największej liczbie przedsię-
           V-ce Prezes PIAP
                             jest stanowisko biura ZAiKS, SAWP, ZPAV i dlaczego przepisy budzą tyle kontrowersji. Dowiesz się także, w jaki sposób można wykorzystać
                             informacji rzucił też w ostatnim czasie rząd, który przychylniejszym okiem spojrzał na nurtującą branżę reklamową kwestię podniesienia limitów na
    biorstw? Śląsk to zagłębie prężnie rozwijających
    Ant atescidi am, cone volorem quas  Joanna Muszyńska nowy obowiązek noszenia odblasków po zmroku, jakie są plusy i minusy eksportu na wschód, jak poradzić sobie z upadłością dłużnika, co to są
           PIAP to organizacja
    się korporacji, agencji oraz start-upów. Joanna Łęczycka condo-hotele i dlaczego warto inwestować w nieruchomości wakacyjne i … oczywiście to nie wszystko! Zapraszam do lektury.
                             nieodpłatne przekazywanie upominków. Bieżący numer Gazety PIAP jest bogaty w wiedzę dotyczącą komunikacji i reklamy w czasie pandemii, która ciągle
    aut vendia doluptatAm, cum volu-
                     Redaktor naczelna
           konsolidująca bardzo
    pictatem solupta tiaerrum quibus. Se       jeszcze sieje niepokój. Życzymy Państwu dużo inspiracji i optymizmu, żeby tegoroczna jesień był pracowita i zrekompensowała wiosenne zastoje.
    Nie mogliśmy nie wykorzystać takiego poten-
           sprawnie prosperują-
    nonsequidus volessedi ommolliatur?
    cjału, dlatego Golden Marketing Conference już
           ce podmioty gospo-
    po raz trzeci zawita do Katowic na dwudniowe
    Arioris ad ut int. Strona 2
    darcze, ale to również Izba zrzeszająca mą-
    święto marketingu. Konferencja obędzie się 24
    drych, ambitnych i pracowitych ludzi. Jako
    i 25 listopada 2020 roku w Vienna House Easy
    reprezentantka Zarządu PIAP już z  pra-
    Katowice. To będą dwa dni przepełnione inspi-
    wie pięcioletnim stażem i  współwłaści-
    rującymi prelekcjami i  ciekawymi rozmowami,
    cielka firmy z ponad dziesięcioletnim do-
    pełne merytoryki i nieszablonowych rozwiązań.
    świadczeniem w branży, obserwuję wiel-
    W  jednym miejscu spotkają się specjaliści do
    kie zmiany jakie zachodzą na naszym ryn-
    spraw marketingu, przedstawiciele agencji, fre-
    ku. Nie mam tu na myśli jedynie aspektów
    elancerzy oraz właściciele firm, co sprawia, że
    ekonomicznych, politycznych, kryzysów
    Golden Marketing Conference to doskonała
    czy czasów boomu gospodarczego z jaki-
    przestrzeń wymiany kontaktów biznesowych,
    mi mieliśmy do czynienia w ostatniej de-
    zdań i opinii podczas przerw i naturalnego ne-
    kadzie, ale przede wszystkim zmiany jakie
    tworkingu.
    zachodzą w naszej branży. Począwszy od
     NeWs
    Zapraszamy do śledzenia naszego funpage na
    specyfiki sprzedaży po nowe techniki zna-
    Facebook’u gdzie na bieżąco zamieszczamy in-
    Lorem ipsum dolor
    kowania czy wręcz nowe kategorie pro-
    formacje na temat prelegentów, programu oraz
    duktów. Można by rzec, że rynek się rozwi-
    Siorpor aliciis citatur aut auditam
    aktualnych promocji!
    ja i tworzy nowe reguły. Dzieje się tak dzię-
    veni optasimus que re erspit quaepel
    ki nam. To my budujemy swoją rzeczywi-
    Więcej informacji na temat Golden Marketing
    itatioreprae reius accum non pm fa-
    stość i rozwijając siebie rozwijamy też na-
    Conference znajduje się na stronie:
    Ant atescidi am, cone volorem quas
    szą branżę.
    www.goldenmarketing.pl/katowice/
    aut vendia doluptatAm, cum volu-
    Publikacja PIAP, której jestem pomysło-
    pictatem solupta tiaerrum quibus. Se
    dawczynią, to biuletyn skierowany do nas
     NEWS
    nonsequidus volessedi ommolliatur?
    – do ludzi budujących rynek BTL. Znajdzie-
    cie w  nim Państwo nie tylko informacje
    Arioris ad ut int. Strona 2
    PIAP ogłasza konkurs na kampanię!
    o branży, o PIAPie, który niewątpliwie słu-
    nym głosem”, ale również porady prawne, Pandemia nowych
    Polska Izba Artykułów Promocyjnych organi-
    ży zrzeszaniu nas tak, abyśmy „mówili jed-
     NeWs
    zuje konkurs na najlepszą kampanię reklamo-
                   PIAP – to brzmI dumnIe
    Lorem ipsum dolor
    wą pod hasłem „Odmrażamy upominki rekla-
    nowinki ekonomiczne czy inspiracje. Tak,
    się do rozwoju otaczającej nas wszystkich możliwości
    mowe”. Adresowany jest on do Członków PIAP
    aby nasz wewnętrzny rozwój przyczynił
    Siorpor aliciis citatur aut auditam
    i wszystkich firm z branży artykułów promo-
    veni optasimus que re erspit quaepel
    cyjnych i  szeroko pojętej reklamy. Organiza-
    rzeczywistości, którą wspólnie tworzymy...
    itatioreprae reius accum non pm fa- Mimo, że pierwsze echa z Chin dochodziły do nas już w grudniu, wiosenna
    tor przewidział trzy premiowane miejsca, a dla
    Życzę Państwu wielu inspiracji oraz miłe-
    Ant atescidi am, cone volorem quas  Polska Izba Artykułów Promocyjnych oficjalnie działa już osiem lat, chociaż zalążki jej powstawania datowane są na czas, kiedy
    zwycięzców nagrodę finansową oraz kampa-
    go czytania.
    aut vendia doluptatAm, cum volu- fala pandemii nagle i brutalnie zamroziła całą polską gospodarkę. Dla
           kułów Promocyjnych TyTuł numeru
    nie reklamowe na łamach Gazety PIAP i  na
                   większości firm z branży reklamy wiosna była kompletnym postojem,
    pictatem solupta tiaerrum quibus. Se  izbom i stowarzyszeniom niełatwo było funkcjonować. Z niewielkiego porozumienia kilku firm, wyrosła dziś prężna, ceniona na
    stronie internetowej.
           Edyta
    nonsequidus volessedi ommolliatur?  nie obyło się bez rewizji kosztów i zwolnień, ale pojawiły się też nowe
                   rynku, prestiżowa organizacja, która stanowi ważny przedsionek walki o interesy całej branży artykułów promocyjnych... Strona 4
    PIAP w swoich działaniach chce dać impuls do
           Lisowska
    Arioris ad ut int. Strona 2 perspektywy. Czego nauczyła nas pandemia i jak się zmienił krajobraz
    pobudzenia reklamowego branży po okresie za-
           Członek Zarządu PIAP
    mrożenia spowodowanego pandemią. Konkurs  biznesowy w reklamie? ...  Strona 4
    wykreuje kampanię inspirującą marketingow-
           Jako Polska Izba Arty-
    ców do wykorzystania upominków reklamo-
    wych w aktywnościach promocyjnych. Plebiscyt
           wystartowaliśmy z no-
    zaplanowany jest jako jednoetapowy, a  jego
           wym biuletynem! Na-
    rozstrzygnięcie nastąpi 28 sierpnia br.
    sza publikacja pozwoli rozbudować plat- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. todit, c. Ublis, ut nos,
    Nagrodą w  konkursie za zajęcie I  miejsca jest  cupio, ca; ina, nonsignatene que fue talabusa ret propublina, sitabul icipiem se nihil vividiu ssilintrimum audam ut quem hem que poris?
    formę komunikacji między producen-
    kwota 3 000 złotych netto. II miejsce premio-
    tami gadżetów reklamowych a  agen-
    wane będzie reklamą w  Gazecie Polskiej Izby
    cjami, a  także przyczyni się do edukacji
    Artykułów Promocyjnych w  module na całą  lsjlkfjlsfUdam pris in ine ne tesed  haleri, Etus volor a niscimo lendust, ut
     NeWs
    członków PIAP-u oraz firm z branży. Dzię-
    stronę oraz bannerem reklamowym na stronie
    ki temu uda nam się stworzyć wizerunek  con te auctuam, consulatiam. Fori- harumquiam anda velligende odicidit
    Lorem ipsum dolor       tus? quidin vivertem inclabu nteatua  alianis derferempore repratio berspedi
    www.piap-org.pl na okres 1 roku. Wartość tych
    artykułu promocyjnego jako skuteczne-
    nagród to 2 150 zł netto. Nagrodą za zajęcie III
    Siorpor aliciis citatur aut auditam   medepse inatrum statide ssedo, te, que  beria con officient dene net rem quat
    go narzędzia marketingowego. Biuletyn
    miejsca będzie reklama w Gazecie Polskiej Izby  rem iameniquam. Obunclabes contion  audaest, offictur?
    veni optasimus que re erspit quaepel
    o takim profilu będzie dostępny co kwar-
    Artykułów Promocyjnych w  module o  rozmia-
    itatioreprae reius accum non pm fa- sultor labem, utus nostra, notent nius  Hit remquae dolupta tionse omniae
    tał, a jego zawartość na dłużej przyciągnie
    rach 5x3, wartość tej nagrody to 1 050 zł netto.
    czytelników zainteresowanych branżą re-
    Ant atescidi am, cone volorem quas
    W skład jury wchodzą członkowie Zarządu PIAP  ad factortum et et; hocchuci perfin  quam doluptat aut consequ odist, inum
    klamową. Gotowi na lekturę pierwszego
    aut vendia doluptatAm, cum volu-
    numeru „Biuletynu PIAP”? Członków Zarządu)
    (Prezes, 2 Wiceprezesów, 5  viverum a etordiest quo clum rem facre  essum quid modicim recus ea ni arci-
    pictatem solupta tiaerrum quibus. Se
    oraz dwóch ekspertów niezależnych. Będą to
    nonsequidus volessedi ommolliatur?  andame crio, sentis.  ist, nemposandam dis adipsam estes
    Maciej Tesławski oraz Karol Kieżel.
           Maciej
    Arioris ad ut int. Strona 2  Ad Cat. Gra ressend issolum issenam  natem nat aut as dendand uciendi do- Branża
    Organizator zamierza zrealizować najlepszą kon- eksport w  lore, to con cupit aut mi, nonem eseque  Kupujac pendrive,
           Dembiński
                   Upominki dla Cat
                   iumus tus. Verum se quo ego C.
                                                         ,
    cepcję kampanii promocyjnej jeszcze w 2020 roku.  co inprortis, nitam, consusulis inum  et et eosaeriant modicim recus beria
     NeWs    Członek Zarządu PIAP najsilniejszych      con hil moluptatus. Strona 2 eventowa
                                                  płacisz artystom
                   dobie kryzysu
    PIAP zachęca do udziału w konkursie!
                   Rommorum ex nonsimus es habenter
    Lorem ipsum dolor                                      powoli wraca
           Drodzy Czytelnicy,
           Od pomysłu do pro-
    Siorpor aliciis citatur aut auditam  Gdyby porównać rok 2020              W czerwcu ubiegłego roku Ministerstwo
                   Kryzys ukraiński zachwiał nie tylko poczuciem
           jektu czasami mija-
    veni optasimus que re erspit quaepel  do walki bokserskiej, trzeba             do gry...
    itatioreprae reius accum non pm fa- LOrem IPSum       co inprortis, nitam, consusulis inum  LOrem IPSum    Cat co inprortis, nitam, consusulis
                                                  Kultury i Dziedzictwa Narodowego
                   bezpieczeństwa w Europie ale także
           ją tygodnie, miesiące,
                   powiedzieć, że w środkowych
       PIAP zaprasza
                                   Rommorum ex nonsimus es habenter
    a nawet lata. Dlatego z niekłamaną przy-
    Ant atescidi am, cone volorem quas  poważnie odbił się na gospodarce. Mimo, że       podjęło konsultacje mające na celu inum Rommorum ex nonsimus es ha-
                                                  Czas kwarantanny nie był łatwy
                   rundach koronawirus sprał naszą
    jemnością oddajemy w Wasze ręce nasze
    aut vendia doluptatAm, cum volu- Lorem ipsum dolor sit amet,  halert nius ad factortum et et; viverum  Lorem ipsum dolor sit amet,  benter haleri, que pes se in dientis, con
        na stoisko
                                                  zmianę przepisów dotyczącą tzw. czystych
                   rynek wschodni jest atrakcyjny dla polskich
    nowe dziecko - pierwszy numer Biulety-
    pictatem solupta tiaerrum quibus. Se  gospodarkę na kwaśne jabłko. Ta  a etordiest quo clum rem facre andame  dla nikogo, jednak szczególnie  sid. Udam pris in ine ne tesed con te
                   consectetur adipisicing elit.
                                                  consectetur adipisicing elit.
    nu PIAP. Pismo, którego czytanie ma być
         A4 na
                                                  mocno wpłynął na ...  Strona 5
                   jednak nie dała ...  Strona 6
    nonsequidus volessedi ommolliatur?  eksporterów... Strona 6 crio, sentis.        nośników... Strona 8     auctuam, consulatiam.
    dla Was czystą przyjemnością, a jednocze-
    Arioris ad ut int. Strona 2 Proin nibh augue, suscipit a,  Quidin vivertem inclabu nteatua  Proin nibh augue, suscipit a,  Obunclabes contion sultor labem,
    śnie ma Wam pomóc w codziennym pro-
                                        .
                            .
    wadzeniu biznesu. Będziemy w nim pisać  scelerisque sed, lacinia in, mi.  medepse, rem iameniquam. ■ autor scelerisque sed, lacinia in, mi.  utus nostra, notent nius ad factortum
                                   Gadzety
                                                                 Urlopy – prawa i
    o bezpieczeństwie i płynności finansowej,  Biznes się zmienia Komunikacja w        Zamówienia          et et; viverum a etordiest quo clum rem
     NeWs
                                                   Udam pris in ine ne tesed con te
                    Udam pris in ine ne tesed con
    jak zatrudniać i  utrzymać pracowników,  Gdy dłuznik te                Fuzje - droga         Wynajmuj
                                                                 facre andame crio, sentis.
    Lorem ipsum dolor       ogłasza            dobie wirusa          publiczne tylko        obowiązki vivertem inclabu
    o etyce w życiu i w biznesie. Znajdziecie
                                                  auctuam, consulatiam. Foritus? qu-
                   upominki też ritus? qu-
                   auctuam, consulatiam. Fo
                                                                  Foritus? quidin
    w nim wywiady z ciekawymi ludźmi, a tak-           dla bezpie-          do potegi?          i wypoczywaj
    że podpowiemy Wam jak spędzić wolny powinny `          `           online     ,       nteatua medepse inatrum statide sse-
    Siorpor aliciis citatur aut auditam
                                                  idin vivertem inclabu nteatua medepse
                   idin vivertem inclabu nteatua medepse
    veni optasimus que re erspit quaepel
                   inatrum statide ssedo,
                            ` te, que rem ia-
                                   Wybuch wiosennej pandemii zdo-
                                                                 do, te, que rem iameniquam. Obuncla-
    czas oraz jak zainwestować ciężko zapra- upadłosc      czenstwa            inatrum statide ssedo, te, que rem ia- Urlop wypoczynkowy –
    itatioreprae reius accum non pm fa-
                                                  meniquam. Obunclabes contion sultor
                   Już nie tylko wysoka pensja
                                                                 bes contion sultor labem, ut
                                                  Styczeń 2021 przyniesie spore
                                                                 Rynek nieruchomości od us nostra,
    cowane przez Was pieniądze. Nie zabrak- meniquam. Obunclabes contion sultor  minował życie społeczne, gospo- Wzmocnienie przez przejęcie  przyjemność, powinność
    Ant atescidi am, cone volorem quas  labem, utus nostra, notent nius ad fac-        labem, utus nostra, notent nius ad fac-
    nie również dawki humoru. Wierzymy, że
                                                                 niedawna otworzył się na
                                                                 czy obowiązek pracownika?
                   i ciekawe wyzwania zawodowe.
                                                  zmian dotyczące przepisów
                                   darcze, ale także kreacje w rekla-
    aut vendia doluptatAm, cum volu- Na temat upadłości kontra- Od 31 sierpnia każdy pieszy,  innej jednostki znane jest od  notent nius ad factortum et et; viverum
    FestiwalMarketingu.pl
    pierwszy numer pisma spotka się z Waszą
                                   który porusza się po terenie syw-
                                                                 Czy warto prowadzić plany
                   hentów i dróg dochodzenia ec
                   Oczekiwania społeczne wob
    pictatem solupta tiaerrum quibus. Se  tortum et et; viverum a etordiest quo  mie. Był to czas bardzo inten tortum et et; viverum a etordiest quo  a etordiest quo clum rem facre andame
                                                  czasów plemiennych. I mimo,
                                                  zamówień publicznych.
                                                                 prywatnych inwestorów, dzięki
    aprobatą, i dacie nam tym samym zielone
    nonsequidus volessedi ommolliatur?  clum rem facre andame crio, sentis. ny, bo firmy i marki musiały dopa- clum rem facre andame crio, sentis. crio, sentis. Quidin vivertem inclabu
                                                                 urlopowe? Kiedy i jak można
                                                                 nowym systemom zarządzania
                   biznesu zmieniły się diametralnie.
                                                  że w obszarze współc
    światło, by za pół roku, a może i szybciej
                                   niezabudowanym ma
                                                  Najważniejsza, to ich zesnego
                   wierzytelności rozmawiamy
    Arioris ad ut int. Strona 2  Ad Cat. Gra ressend issolum issenam             Ad Cat. Gra ressend issolum isse- nteatua medepse inatrum statide sse-
    wydać kolejny numer publikacji PIAP.
                                                                 nieruchomościami... Strona 15 12
                                   obowiązek noszenia... Strona 11
                   z Maurycym Organa... Strona 13 Cat  sować swoją ...  Strona 8 elektronizacja ...  Strona 11a 10 ego C.  odwołać pracownika ...  Strona
                   Wraz z nimi ...  Strona 6 ego C.
                   iumus tus. Verum se quo
                                                  biznesu przybiera... Stron quo
                                                  nam iumus tus. Verum se
                                                                 do, te, que rem iameniquam. ■ autor
   1   2   3   4   5   6