Patronat PIAP:


Informujemy że zapoznaliśmy się z Regulaminem przyznawania patronatów Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych i w pełni go akceptujemy. Jednocześnie oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu Wniosek o patronat PIAP na potrzeby działalności Stowarzyszenia Polska Izba Artykułów Promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez administratora danych osobowych stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań, nr KRS 0000274263, tel. kontaktowy 791 354 426, mail kontaktowy biuro@piap-org.pl w celach związanych z realizacją powyższego wniosku o objęcie patronatem przez stowarzyszenie, a także w celach marketingowych wobec reprezentowanej przeze mnie firmy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań, nr KRS 0000274263, tel. kontaktowy 791 354 426, mail kontaktowy biuro@piap-org.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją powyższego wniosku o objęcie patronatem przez stowarzyszenie a także w celach marketingowych wobec reprezentowanej przeze Panią/Pana firmy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.

3. podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

5. Możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak (np. poczta, DHL, DPD, UPS, biuro rachunkowe, biuro prawne).

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.