Osobowość Roku - Nagroda im. Aleksandra Gościniaka:

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych ma zaszczyt poinformować, iż powołał Kapitułę i Nagrodę im. Aleksandra Gościniaka, która ma na celu wyłonienie i wyróżnienie osób wyjątkowych z branży wyróżniających się swoją osobowością, wyjątkowymi cechami charakteru, kształtujących właściwe postawy biznesowe.

Z wielkim zaszczytem przedstawiamy Państwu założenia i regulamin Nagrody im. Aleksandra Gościniaka i zachęcamy do składania do Biura Zarządu PIAP propozycji kandydatów do nagrody.

 

Aleksander Gościniak urodził się 4 listopada 1959 r. w Jarocinie. Dzieciństwo i wczesne lata szkolne spędził w rodzinnej wsi – Chwałkowie Kościelnym. Szkołę średnią i kierunek studiów wybrał pod kątem swoich ówczesnych zainteresowań tj. szeroko rozumianej mechanizacji. W latach 1974 – 1979 uczęszczał do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Poznaniu. Po jego ukończeniu rozpoczął naukę na Politechnice Poznańskiej, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów. Studiował w burzliwych czasach przemian ustrojowych w Polsce, co w dużym stopniu wpłynęło na wybór jego drogi zawodowej. Po ukończeniu studiów i odbyciu obowiązkowej służby wojskowej, przez krótki czas pracował zgodnie ze swoim wykształceniem, w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Poznaniu. Były to czasy, kiedy w szybkim tempie zaczęły powstawać małe prywatne firmy handlowe, które z Dalekiego Wschodu importowały towary, których na polskim rynku nie było, m.in. odzież, ozdoby do włosów, artykuły piśmiennicze, zabawki. Po wielu rozmowach ze znajomymi ze studiów postanowił zmienić kierunek kariery zawodowej i w 1990 r. rozpoczął pracę na stanowisku handlowca w firmie, która dzisiaj nazywa się Axpol Trading. W małych prywatnych firmach handlowych pracowało po kilka, kilkanaście osób i efekty pracy każdego pracownika wpływały na to, czy firma przetrwa i zacznie się rozwijać. Aleksandra od samego początku wyróżniały wybitne zdolności handlowe, organizatorskie oraz menadżerskie, które miały wpływ na umocnienie pozycji firmy Axpol na rynku krajowym. Po niedługim okresie został mianowany dyrektorem handlowym i z pomocą kilkuosobowego zespołu budował i promował markę Voyager, organizował liczne imprezy targowe, podnosił prestiż firmy. Przez wszystkie lata pracy w Axpol Aleksander Gościniak zawsze utożsamiał się z firmą, aktywnie uczestniczył w budowaniu jej pozycji i umacnianiu marki Voyager na rynku. Z entuzjazmem podchodził do wszystkich zadań i codziennie pojawiających się wyzwań. Najwięcej radości czerpał z kontaktów z ludźmi z branży, którą polubił i której, jak sam mówił, ciągle się uczył. Zawsze pomocny, otwarty, wyrozumiały, potrafił ze stoickim spokojem rozwiązać każdy problem. Twierdził, iż nie ma rzeczy niemożliwych i zawsze dążył do doskonałości. Prywatnie interesował się fotografią i podróżami, o których potrafił z uśmiechem opowiadać godzinami. Ten uśmiech, codziennie towarzyszący Aleksandrowi, pozostanie głęboko w pamięci każdej osoby, która go znała. Aleksander Gościniak opuścił kochającą rodzinę i swój drugi dom, którym była firma Axpol Trading, 24 sierpnia 2011 r. w Poznaniu.

Wspomnienie o Aleksandrze Gościniaku:

Aleksander Gościniak posiadał rzadki, naturalny dar rozmowy na każdy temat i z każdym. Spotkania w czasie targów i osobiste, rozmowy telefoniczne o tematach związanych z życiem prywatnym i zawodowym i olbrzymi optymizm – to była jego wizytówka. Wspaniały spokój i opanowanie powodowały, że nawet najtrudniejsze sytuacje i problemy, po momencie rozmowy zmieniały się w proste tematy. Doskonały intuicyjny menadżer. Uwielbiał podróże. Często rozmawialiśmy o sztuce, podróżach i naszych rodzinach. Ostatnią szczegółowo omawianą jego wyprawą był wyjazd z rodzina i przyjaciółmi do Szegedu. Ja nawiałam Go na szaleństwo wyjazdowe do Maroka. Odpowiadał – zobaczymy…. Miał apetyt na życie – kochał świat i kochał ludzi i swoją wspaniałą rodzinę. W codziennym zabieganiu szukamy takich osób z którymi można rozmawiać o wszystkim.

Miałam zaszczyt znać Aleksandra bardzo długo. Życzę Wam wszystkim spotykania na swojej drodze podobnych osób - Iwona Dulińska – Prezes PIAP

Miałem przyjemność znać Olka co najmniej 15 lat. Nigdy przez te lata nie zdarzyło się nic co mogłoby zasiać wątpliwości co do jego charakteru oraz stosunku do ludzi i sposobu prowadzenia interesów. Przez wszystkie te lata zawsze służył radą i nie widział sytuacji w której nie byłoby dobrego rozwiązania. Jego spokojna, uśmiechnięta twarz wzbudzała ogólne zaufanie. Jego stosunek do pracy, konkurentów oraz firm współpracujących był przykładem jak należy postępować w interesach oraz jakich reguł przestrzegać . Niestety młodsze pokolenie naszej branży nie będzie już miało tego szczęścia co my – nie będą się mogli uczyć od Aleksandra. Uważam, że wniosek Zarządu PIAP o powołanie Kapituły im. Aleksandra Gościniaka jest ze wszech miar słuszny. Wyróżniajmy wybitne osobowości, ludzi prawych, przyjaznych ludziom. Jak to wspaniale ujął Pan Karol Małyska „Pokażmy ludzi wyjątkowych w branży”- Dariusz Płaczkiewicz Członek Komisji Rewizyjnej PIAP

Olek Gościniak uosabiał te wszystkie cechy, które każdy z nas chciałby posiadać - Zdzisław Kałek Członek Komisji Rewizyjnej PIAP.