www.marketing-news.pl:

Edyta Lisowska nowym prezesem PIAP

19 maja, w związku z kończącą się kadencją władz Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, zwołano sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków stowarzyszenia. Wybrany został nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej. Prezesem PIAP została Edyta Lisowska z firmy Eblis B&L.

Stanowisko wiceprezesa objął Tomasz Chwiłowicz z firmy Jaguar, pełniący w poprzedniej kadencji funkcję prezesa zarządu. Drugim wiceprezesem została Magdalena Owczarska z firmy CiTRON BTL.

Członkami zarządu PIAP mianowano: Macieja Dembińskiego (Rosnowski Gift), Annę Roszczak (Asgard), Zbigniewa Grzeszczuka (Paul Stricker), Monikę Łabęcką (AMC Group), Wojciecha Wąsowskiego (12M).

W skład komisji rewizyjnej weszli: Sebastian Piłka (Inter...Test), Iwona Dulińska (Kunszt), Tomasz Barudin (Texet Poland) oraz Zbigniew Zieliński (AWIH).

Podczas zebrania przyjęto również sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2015 r. oraz udzielono absolutorium zarządowi za 2015 r. Jednogłośnie zaakceptowano plan działań PIAP na 2016/2017.

powrót