Deklaracja wstępna:

JA

BĘDĄC UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA FIRMY


OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOMNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJE STATUS POLSKIEJ IZBY ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH"
ZWRACAJĄC SIĘ JEDNOCZEŚNIE DO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Z PROŚBA O PRZYJĘCIE MNIE W POCZET CZŁONKÓW"

DEKLARUJĘ OPŁACANIE ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W WYSOKOŚCI 50 PLN ORAZ OPŁATY MARKETINGOWEJ ZA PROMOCJĘ ZA POŚREDNICTWEM PIAP W WYSOKOŚCI 550 PLN NETTO ZA PIERWSZY ROK CZŁONKOSTWA ORAZ ZA KAŻDY KOLEJNY ROK CZŁONKOSTWA SKŁADKI W WYSOKOŚCI 50 PLN I OPŁATY MARKETINGOWEJ ZA PROMOCJĘ ZA POŚREDNICTWEM PIAP W WYSOKOŚCI 1350 PLN NETTO."

OŚWIADCZAM ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM" OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ I OPŁATY MARKETINGOWEJ PRZEZ CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY ARTKUŁÓW PROMOCYJNYCH"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym" formularzu przez administratora danych osobowych stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych z siedzibą w Poznaniu," ul. św. Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań, nr KRS 0000274263, tel. kontaktowy 791 354 426,
mail kontaktowy biuro@piap-org.pl w celach związanych z członkostwem reprezentowanej przeze mnie firmy w stowarzyszeniu, a także w celach marketingowych wobec reprezentowanej przeze mnie firmy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań, nr KRS 0000274263, tel. kontaktowy 791 354 426, mail kontaktowy biuro@piap-org.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z członkostwem reprezentowanej przez Panią/Pana firmy w stowarzyszeniu, a także w celach marketingowych wobec reprezentowanej przeze Panią/Pana firmy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.

3. podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody." %}

5. Możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak (np. poczta, DHL, UPS, DPD,biuro rachunkowe, biuro prawne).

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem." %}

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
WARUNKIEM ROZPOCZĘCIA PROCEDURY JEST WYDRUKOWANIE, PODPISANIE, OPIECZĘTOWANIE I ODESŁANIE SKANU DEKLARACJI NA ADRES: biuro@piap-org.pl ORAZ ORYGINAŁU DEKLARACJI NA ADRES BIURA PIAP

DEKLARACJE WRAZ Z DOKUMENTAMI FIRMY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
PIAP - Biuro Zarządu ul. Święty Marcin 29/8 , 61-806 Poznań

INFORMACJA: Katarzyna Wojniak, Dyrektor Generalny PIAP. tel 791 354 426