Artykuły Branżowe:

09 September 2008

Rynek reklamy

Na ponad miliard złotych, dwa tysiące firm BTL i ok. 20 tys. zatrudnionych osób Polska Izba Artykułów Promocyjnych oszacowała sektor artykułów promocyjnych.

Początki branży artykułów promocyjnych związane były z zachodzącymi w latach dziewięćdziesiątych przekształceniami polityczno-gospodarczymi w Polsce. Ówczesna sytuacja na  rynku spowodowała gwałtowne zmiany, także w dziedzinie reklamy. Ostatnie piętnaście lat pozwoliło zaobserwować dynamiczny rozwój, mający miejsce w sektorze reklamy upominkowej.

Obecnie, dzięki szacowaniom PIAPu, możemy mówić o dwóch tysiącach firm,  działających w obszarze BTL, które czynnie lub pośrednio uczestniczą w branży, do której zaliczamy producentów, importerów oraz pośredników w sprzedaży artykułów promocyjnych. Daje to możliwość zatrudnienia 20.000 osób działających zawodowo w naszym sektorze. Liczba osób związanych z branżą jest imponująca. Analizując sytuację firm zajmujących się sprzedażą artykułów promocyjnych w Polsce pod względem ilości pracowników, możemy śmiało mówić o pewnej społeczności, powstałej na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak na społeczność w Polsce przystało, również branża artykułów reklamowych doczekała się swojego samorządu. Jest nią powołana w październiku 2006 roku Polska Izba Artykułów Promocyjnych.

Za najważniejsze zadania Izby uznano działania, mające na celu weryfikację istniejących zapisów prawnych, dotyczących sposobu rozliczania artykułów promocyjnych w kosztach działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Niestety, mimo wciąż rozwijającej się branży reklamowej związanej z upominkami, powszechna świadomość o artykule  promocyjnym jako gadżecie ma wydźwięk pejoratywny. Niepokojący jest bowiem fakt, że złe zabarwienie emocjonalne określenia gadżet, znalazło swój odpowiednik w terminologii słownikowej – mały efektowny przedmiot, będący często nowością techniki, służący z reguły zaszokowaniu, rozbawieniu kogoś (Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1995). Tak więc w odbiorze publicznym artykuły reklamowe są niesłusznie uważane za przedmioty drugiej kategorii. Zadanie jakie stoi przed Polską Izbą Artykułów Promocyjnych, to budowanie pozytywnej opinii reprezentowanej branży i przedmiotów reklamowych, która pozwoli mediom na zmianę aktualnego obrazu artykułów  promocyjnych.

Kolejnym czynnikiem mówiącym o znaczącym rozwoju branży artykułów reklamowych, jest chęć poszerzania nie tylko działalności praktycznej, ale także wiedzy teoretycznej z zakresu reklamy. W tym celu Polska Izba Artykułów Promocyjnych przewidziała opiekę merytoryczną, planując organizację szkoleń i ciekawych sympozjów. Działania te, nie tylko pogłębią zdobyte na przestrzeni kilku ostatnich lat doświadczenie branży upominkowej w Polsce, ale pozwolą także ukazać sektor związany z upominkami w korzystnym świetle wśród innych wiodących  sektorów  rynku.
 
Nieustająca ewolucja w branży artykułów reklamowych na rynku polskim wciąż trwa. Kolejnym dowodem na to są coraz częściej i coraz prężniej organizowane targi, a także kontakty międzynarodowe z innymi państwami. Od 2007 roku dzięki nadchodzącym regulacjom prawnym, dotyczącym zniesienia dotychczasowego ograniczenia 0,25 %, branża upominków reklamowych, stanie się pełnoprawnym uczestnikiem rynku reklamowego w Polsce.
 
Dzisiaj możemy mówić o społeczności branży upominkowej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dzięki działaniom Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych sytuacja tego sektora w Polsce będzie dużo korzystniejsza z punktu widzenia regulacji prawnych, a także sposobu odbioru tej jakże znaczącej dla rozwoju polskiej gospodarki gałęzi reklamy.

powrót do listy