Artykuły Branżowe:

14 March 2013

EUREKA - ochrona przedmiotów własności przemysłowej


Komunikacji z konsumentem właśnie służy znak towarowy - ma za zadanie wytworzenie w kunsumencie szybkiego skojarzenia towar = przedsiębiorca, który oferuje ten towar. Tym przedsiębiorcą może być zarówno wytwórca towaru jak handlowiec lub importer tylko wprowadzający towar do obrotu. Pod pojęciem towar mieści się także usługa świadczona przez przedsiębiorcę. 
Znakiem towarowym mogą być różne elementy. Najbardziej znane to znaki słowne i graficzne – tzw.logo, ale istnieją także znaki przestrzenne, dźwiękowe lub składające się z kilku różnych kategorii. Znakiem towarowym może być nazwa przedsiębiorstwa (firma), nazwa towaru czyli marka, hasło reklamowe, melodia reklamowa, a nawet charakterystyczny kolor. Znak towarowy jest istotnym –czasami  naistotniejszym – składnikiem przedsiębiorstwa. Po wielu latach używania znaku, nakładach na reklamę, znak może nabrać ogromnej wartości. Corocznie szacowana jest wartość najcenniejszych znaków towarowych na świecie. Od lat palmę pierwszeństwa dzierży „Coca Cola”, której znak osiągnął w 2008r. wartość 66 667 milonów $. Na zdjęciu przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najcenniejszych marek na świecie.
Przyglądając się tym wycenom można określić np. jakie branże mają ostatnio największą dynamikę wzrostu. W pierwszej dziesiątce jest tylko jeden bank i jedna firma motoryzacyjna, znajduje się tam natomiast kilka przedsiębiorstw sektora IT - komputery, oprogramowanie, internet, i właśnie one osiągają największe przyrosty wartości. Rekordzistą jest marka „google”, której wartość w ostatnim roku wzrosła o 43%.
O tak cenne składniki przedsiębiorstwa warto więc dbać – wszystkie te znaki są, na wniosek ich właścicieli, zarejestrowane w urzędach patentowych na całym świecie.

Paweł Waszak – rzecznik patentowy wpisany na listę Urzędu Patentowego RP oraz listę profesjonalnych pełnomocników w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante w Hiszpanii
Kancelaria Prawno-Patentowa ATTO s.c.

powrót do listy