Wniosek o patronat PIAP


Informujemy że zapoznaliśmy się z Regulaminem przyznawania patronatów Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych i w pełni go akceptujemy. Jednocześnie oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu Wniosek o patronat PIAP na potrzeby działalności Stowarzyszenia Polska Izba Artykułów Promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).