Media o PIAP

www.giftexpo.pl

www.giftexpo.pl

 

KONFERENCJA MIASTO-KOMUNIKACJA-REKLAMA  GIFT TRENDY 2007
5 wrześ›nia 2007, tj. drugiego dnia targów EURO-REKLAMA GIFT EXPO odbę™dzie się™ konferencja MIASTO-KOMUNIKACJA-REKLAMA. GIFT TRENDY 2007 poś›wię™cona promocji miast i regionów. Udział w konferencji to szansa na zapoznanie się™ z najnowszę… wiedzę… dotyczę…cę… kształtowania wizerunku miast i regionów poprzez narzę™dzia PR. Bę™dzie to już drugie spotkanie przedstawicieli branży reklamowej i ś›rodowiska odpowiedzialnego za promocję™ miast i regionów. Tym razem polscy i zagraniczni eksperci rozmawiaę‡ bę™dę… o roli upominku, pamię…tki turystycznej w promocji miasta, regionu.
Moderatorem konferencji bę™dzie pionier reklamy w Polsce, z-ca prezesa zarzę…du i prezes rady nadzorczej Mię™dzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce (IAA), redaktor naczelny magazynu Brief - Grzegorz Kiszluk. Swoje prezentacje przedstawię… m.in. guru polskiego PR'u, dyrektor kreatywny Grupy ESKADRA - Mateusz Zmyś›lony, Adam Mikołajczyk -  dyrektor zarzę…dzaję…cy Brief for Poland, Bogna śšwię…tkowska - prezes  Fundacji Nowej Kultury Bę˜C ZMIANA. W dyskusji panelowej udział wezmę… producenci upominków reklamowych. Za stołem eksperckim zasię…dę… specjaliś›ci z Polski i zagranicy. Bę™dzie wię™c szansa, by na miejscu skorzystaę‡ z rad wybitnych praktyków i teoretyków zajmuję…cych się™ marketingiem miejsc, promocję… i budowaniem wizerunku.
Podczas konferencji zostanie ogłoszony konkurs na gadżet promuję…cy turystykę™ rowerowę… w Wielkopolsce.                                                      
Konferencja jest skierowana do pracowników wydziałów promocji miast i regionów, prezydentów miast, marszałków, wojewodów, radnych, a także do pracowników agencji reklamowych oraz dziennikarzy mediów marketingowych.
Organizatorem konferencji MIASTO-KOMUNIKACJA-REKLAMA. GIFT TRENDY 2007 sę… Mię™dzynarodowe Targi Poznaś„skie, Brief i Brief for Poland. Partnerzy merytoryczni to Polska Izba Artykułów Promocyjnych, Zwię…zek Miast Polskich i Wielkopolska Organizacja Turystyczna.
Konferencja jest czꙶ›cię… programu wydarześ„ Mię™dzynarodowych Targów Artykułów i Usług Reklamowych Euro-Reklama GIFT EXPO 2007. Podczas targów obejrzeę‡ bę™dzie można wystawę™ niekonwencjonalnych upominków i specjalnie przygotowanę… dla uczestników konferencji ofertę™ producentów, dystrybutorów artykułów reklamowych, zrzeszonych w Polskiej Izbie Artykułów Promocyjnych.

 powrót do listy