Media o PIAP

www.marketingprzykawie.pl

www.marketingprzykawie.pl

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w podatku dochodowym. Chodzi o limity odliczania kosztów uzyskania przychodów dla usług niematerialnych. Należą do nich m.in. doradztwo, księgowość, rekrutacja czy korzystanie ze znaków towarowych. Według Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych oznacza to poważne problemy dla branży reklamowej.

W praktyce znaczy to, że usługi reklamowe będą droższe nawet o 19 proc. – podkreśla PIAP. Tak drastyczna podwyżka może wiązać się z koniecznością rezygnacji z reklamy nawet przez duże przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie niekorzystnych zmian bez konsultacji z podmiotami, których one bezpośrednio dotyczą. W związku z tym Polska Izba Artykułów Promocyjnych wystosowała list do Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego.

Prosi w nim o zaniechanie wprowadzenia planowanych zmian, a tym samym o możliwość wyrażenia swojej opinii na powyższy temat. Ponadto PIAP ma nadzieję, że w dialogu z Ministerstwem Finansów uda się wypracować rozwiązania uwzględniające potrzeby każdej ze stron.

Pełna treść listu:

Szanowny Panie Ministrze,

Polska Izba Artykułów Promocyjnych, organizacja branżowa zrzeszająca ponad 170 podmiotów z branży upominków reklamowych, w tym producentów, importerów, drukarnie i agencje reklamowe, reprezentująca rynek, którego wartość szacowana jest na 1,5–2 mld zł, jest mocno zaniepokojona projektem nowych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którego autorem jest Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów m.in. planuje wprowadzenie limitów odliczania kosztów uzyskania przychodów dla niektórych usług. Chodzi o tzw. usługi niematerialne, jak doradztwo, księgowość, rekrutacja czy chociażby korzystanie ze znaków towarowych. W tym katalogu jest również branża reklamowa, którą reprezentujemy.

Sytuacja firm po wprowadzeniu zmian wedle oceny przedstawicieli naszej branży wyraźnie się pogorszy. Usługi będą droższe o 19 proc., co stanowi znaczące zagrożenie dla konkurencyjności na rynkach tego typu usług. Efekt może być tragiczny. Z wydatków na reklamę będą musiały najpewniej zrezygnować duże przedsiębiorstwa, które staną przed wyborem, czy się reklamować, czy może opłacać doradców i znaki towarowe.

Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów pogorszy sytuację wielu dużych polskich firm. Na międzynarodowym rynku straty będą kolosalne, bo usługi firm z naszej branży będą droższe o podatek.

Przewaga konkurencyjna wynika często z nakładów poniesionych na różnego rodzaju profesjonalne usługi – od reklamy, przez usługi prawne i doradcze itp. Tego typu usługi są kluczowe dla nowoczesnej gospodarki, a limitowanie na nie wydatków poprzez proponowane regulacje znacząco i nieproporcjonalnie w stosunku do założonego celu ogranicza prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwracamy się więc do Szanownego Pana Ministra z postulatami o zaniechanie wprowadzenia drastycznych zmian m.in. dla branży reklamowej. Pragniemy zaznaczyć, iż branża, którą reprezentujemy, znacząco się rozwija i jednocześnie wspiera i umacnia polską gospodarkę, zapewniając narzędzia do promocji marki i przedsiębiorstw, co skutkuje wzrostem obrotów firm, a tym samym zwiększeniem wpływów do budżetu państwa.  
 
Ponadto branża reklamowa w dużej mierze opiera się na usługach: druku, znakowania, projektowania, montowania, składania, pakowania, dzięki temu przyczynia się do zapewnienia wielu miejsc pracy. Ograniczenia usług przyczynią się do zwolnień i podniesienia bezrobocia.
 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów nie są konsultowane z podmiotami, których dotyczą. PIAP oczekuje, że w związku z planowanymi zmianami będzie mogła wyrazić swoją opinię oraz na drodze dialogu z Ministerstwem Finansów wypracować rozwiązania uwzględniające potrzeby naszej branży.powrót do listy