Forum prawne Dodaj nowy temat Forum prawne Forum członków PIAP


Zadaj na forum pytanie naszemu dyżurującemu prawnikowiPIAP Data: 6 czerwca 2013 12:53:48

PIAP
Dyrektor biura PIAP
Katarzyna Wojniak
Czy dopuszczalne jest zatrzymanie przez Zamawiającego wadium w sytuacji, gdy upływ terminu do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego upłynął z powodu choroby 1
Czy dopuszczalne jest zatrzymanie przez Zamawiającego wadium w sytuacji, gdy upływ terminu do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego upłynął z powodu choroby Wykonawcy, zaś Zamawiający został skutecznie poinformowany o tej przeszkodzie oraz o terminie, w którym podpisanie umowy było możliwe? Po wybraniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego ...
zobacz wątek
PIAP Data: 10 maja 2013 12:18:58

PIAP
Dyrektor Biura PIAP
Katarzyna Wojniak
Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 0
PRAWO. W dniu 8 marca 2013 r. sejm uchwalił Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Ustawa), która uchyla ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o tym samym tytule. Konieczność zmiany przepisów wynikała z obowiązku dostosowania polskiego prawa do Dyrektywy Parlamentu i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 ...
zobacz wątek