Log in English Polski

Forum PIAP Dodaj nowy temat Forum prawne Forum członków PIAPPIAP Data: July 17, 2019, 11:34 a.m.

PIAP
Dyrektor biura PIAP
Katarzyna Wojniak
ZAMROŻENIE CEN ENERGII DLA MIKRO i MAŁYCH FIRM 1
Nowelizacja "ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych", która obowiązuje od 29 czerwca 2019r. zakłada, że ceny energii dla niektórych odbiorców, w tym mikro- i małych firm (według definicji z ustawy z dnia ...
zobacz wątek
PIAP Data: July 1, 2019, 10:04 a.m.

PIAP
Zbigniew Grzeszczuk Członek Zarządu PIAP
Zbigniew Grzeszczuk
PPK 0
• Ruszają Pracownicze Plany Kapitałowe. • Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r., • PPK nie muszą zostać utworzone od razu. • Wszystko zależy od wielkości zatrudnienia: • Podmioty zatrudniające, co najmniej 250 osób - od 1 lipca 2019 r. • Podmioty zatrudniające, co najmniej 50 osób - od ...
zobacz wątek
PIAP Data: June 27, 2019, 3:51 p.m.

PIAP
Zbigniew Grzeszczuk Członek Zarządu PIAP
Zbigniew Grzeszczuk
podatek VAT 0
Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (UC158) Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (UC158) w terminie do dnia 3 ...
zobacz wątek
PIAP Data: June 17, 2019, 2:56 p.m.

PIAP
Zbigniew Grzeszczuk Członek Zarządu PIAP
Zbigniew Grzeszczuk
kontrole urzędów skarbowych 0
Konsultacje w zakresie kontroli małych i średnich przedsiębiorców Szanowni Państwo, W związku z przygotowywaną w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców analizą dotyczącą prowadzonych przez uprawnione organy kontroli wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorców zwracam się z uprzejmą prośbą o: a. przekazanie informacji, które urzędy prowadzą kontrole najbardziej uciążliwe dla ...
zobacz wątek
PIAP Data: June 17, 2019, 1:44 p.m.

PIAP
Dyrektor biura PIAP
Katarzyna Wojniak
ZAPROSZENIE: 3 lipca 2019 r. - konferencja pt. „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. 0
Szanowni Państwo, Związek Banków Polskich zaprasza do udziału w konferencji pt. „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw”, która odbędzie się dn. 3 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie. Podczas spotkania przedstawione zostaną ...
zobacz wątek
PIAP Data: June 11, 2019, 12:44 p.m.

PIAP
Dyrektor biura PIAP
Katarzyna Wojniak
GŁOSUJEMY :) - KSIĄŻKA NASZEGO CZŁONKA ARTURA OWCZARSKIEGO BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE! 0
Szanowni Państwo, Książka naszego kolegi i Członka PIAP: Artura Owczarskiego, którą otrzymali Państwo podczas Walnego Zebrania Członków PIAP 2019 bierze udział w konkursie na najlepszą książkę na lato w kategorii podróże literackie:https://ksiazkanalato.pl/glosowanie Zachęcamy Państwa do oddania głosu na tę właśnie pozycję :) Więcej o konkursie: Zagłosuj na najlepsze książki na ...
zobacz wątek
PIAP Data: June 6, 2019, 12:08 p.m.

PIAP
Zbigniew Grzeszczuk Członek Zarządu PIAP
Zbigniew Grzeszczuk
leasing 0
Zła wiadomość dla przedsiębiorców, którzy myśleli, że uratują podatkowe korzyści z leasingu drogich aut. Okazuje się, że umowy zawarte jeszcze w poprzednich latach, kiedy obowiązywały lepsze dla nich przepisy, nie dają gwarancji rozliczenia wszystkich rat w podatkowych kosztach.
zobacz wątek
PIAP Data: June 5, 2019, 12:11 p.m.

PIAP
Zbigniew Grzeszczuk Członek Zarządu PIAP
Zbigniew Grzeszczuk
ordynacja podatkowa -kontrole 0
Wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ws. udzielenia informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli podatkowych w trybie działu VI ustawy z dnia 29.08.1997 r. - ordynacja podatkowa wraz z odpowiedzią Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących liczby przeprowadzonych ...
zobacz wątek
PIAP Data: June 3, 2019, 9:36 p.m.

PIAP
Zbigniew Grzeszczuk Członek Zarządu PIAP
Zbigniew Grzeszczuk
kontrole skarbowe 0
Wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o udostępnienie dokumentów wskazujących na obowiązek stosowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej zasad ogólnych o których mowa w ustawie Prawo Przedsiębiorców wraz z odpowiedzią Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów w sprawie udostępnienia instrukcji, zarządzeń lub ...
zobacz wątek
PIAP Data: May 31, 2019, 10:42 a.m.

PIAP
Zbigniew Grzeszczuk Członek Zarządu PIAP
Zbigniew Grzeszczuk
lichwa 0
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (UD145) Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (UD145) w terminie do dnia 14 czerwca br. Dokumentacja jest dostępna pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292908 Wg Projektodawcy celem projektu ...
zobacz wątek