Log in English Polski

News

Filtruj:


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

January February March April May June July August September October November December


Dec. 29, 2011, 10:27 a.m.

2011-12-27 Pierwszy Europejski Dzieś„ Upominków Reklamowych!

Już 10 stycznia bę™dziemy ś›wię™towaę‡ po raz pierwszy Europejski Dzieś„ Upominków Reklamowych!Targi RemaDays Europe to nie tylko platforma wymiany doś›wiadcześ„ i kontaktów biznesowych.
Stanowię‡ bę™dę… również kulisy dla bezprecedensowego wydarzenia. Organizator Targów, aktywna na rynku od lat firma GJC Inter Media postanowiła ustanowię‡ oficjalny dzieś„ branży artykułów promocyjnych pod nazwę… European Day of Promotional Products Industry (Europejski Dzieś„ Upominków Reklamowych).
Jako, że stycześ„ jest dla branży marketingowej najbardziej pracowitym miesię…cem, na obchody wybrano 10 stycznia 2012. Z tej okazji firma GJC Inter Media zaprasza Paś„stwa na targi na symbolicznę… lampkę™ szampana, którꅠzostanie wypita za powodzenie i rozwój branży.Do zobaczenia w Norymberdze!


see more
Dec. 22, 2011, 2:34 p.m.

2011-12-22 Wesołych śšwię…t !!!

Dzię™kuję…c za wsparcie w mijaję…cym roku
życzymy naszym obecnym i przyszłym Członkom
oraz wszystkim przedstawicielom branży reklamowej
Wesołych, Spokojnych śšwię…t w rodzinnej magicznej atmosferze
a w Nowym 2012 roku wielu zawodowych sukcesów
oraz szybuję…cych w górę™ słupków sprzedaży

Zarzę…d Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych
oraz
Katarzyna Wojniak Dyrektor Generalny Biura Zarzę…du PIAP

Powitaj 2012 r. w gronie liderów rynku

 


see more
Dec. 14, 2011, 10:41 a.m.

2011-12-14 PIAP przygotował Szlachetnę… Paczkę™

Polska Izba Artykułów Promocyjnych w zwię…zku ze zbliżaję…cymi się™ śšwię™tami Bożego Narodzenia 2012 poprosiła swoje firmy Członkowskie o pomoc w przygotowaniu Szlachetnej Paczki.
Na apel odpowiedziały firmy: Polskie Karty Sp.z o.o., Texet Poland Sp.z o.o., Promo Gifts Sp.z o.o. oraz OOH magazine. PIAP przygotował paczkę™ z odzieżę…, obuwiem, słodyczami oraz ś›rodkami czystoś›ci dla jednej z rodzin ze śšlę…ska, zgłoszonej w bazie Szlachetnej Paczki.
Paczka została przekazana osobiś›cie,w obecnoś›ci wolontariuszy Szlachetnej Paczki rodzinie z Katowic.
W imieniu Zarzę…du Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych chciałabym serdecznie podzię™kowaę‡ wszystkim firmom członkowskim, które zaangażowały się™ w akcję™ i pomoc najbardziej potrzebuję…cym rodzinom. Mam nadzieję™ że dary, które Paś„stwo przygotowali i przekazali pomogę… tym, którzy najbardziej tego potrzebuję… oraz umożliwię… przeżyę‡ śšwię™ta w magicznej atmosferze i choę‡ na chwilę™ zapomnieę‡ o trudach dniach codziennego - mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Generalny Biura Zarzę…du PIAP.


see more
Dec. 12, 2011, 11:07 a.m.

2011-12-12 Nowi Członkowie PIAP

XTREEM DESIGN Unique Gifts Factory, Polskie Karty Sp.z o.o., Inter...Test, Rubens Design to nowe firmy, które zdecydowały się™ na Członkostwo w PIAP w listopadzie br.
To dla nas satysfakcja, że stajemy się™ czꙶ›cię… tak licznego grona firm współdzielę…cych naszę… pasję™. Pasję™ poszukiwania coraz ś›wieższych form nadawania kształtu pomysłom. Chcemy uczestniczyę‡ w tej ewolucji - mówi Szymon Bartosiak, Overseas Business Manager XTREEM DESIGN Unique Gifts Factory

W dobie dynamicznego rozwoju branży reklamowej oraz nieustannie rosnę…cego wachlarza produktów reklamowych niezbę™dne jest stworzenie instrumentu, który bę™dzie logicznie i czytelnie prezentował możliwoś›ci promowania firm. PIAP jest idealnie przystosowany do zobrazowania obecnych trendów artykułów promocyjnych i prezentacji nowoś›ci, które owe trendy bę™dę… tworzyły w przyszłoś›ci. Dodatkowo Izba zrzesza sprawdzone firmy, które w profesjonalny sposób potrafię… wdrożyę‡ i przystosowaę‡ noś›nik reklamy do potrzeb indywidualnego klienta. Jestem zaszczycony możliwoś›cię… wstę…pienia do grona firm, które wyznaczaję… nurty nowoczesnej reklamy na rynku polskim. Nie wę…tpię™ również w to, że w tak znakomitej grupie specjalistów bę™dę™ w stanie poszerzyę‡ swoję… wiedzę™ i doś›wiadczenie, które przełoży się™ na zadowolenie moich klientów - mówi Sebastian Piłka właś›ciciel firmy Inter...Test

see more
Dec. 9, 2011, 3:19 p.m.

2011-12-09 Grudzieś„ czas prezentów '€Ś

Firma Easy Gifts zrobiła prezent swoim klientom i wprowadziła w grudniu E- Ulotkę™ - nowę… funkcjonalnoś›ę‡ na stronie Easy Gifts !
Narzę™dzie dostę™pne jest po zalogowaniu się™ na stronie www.easygifts.com.pl z poziomu produktu lub profilu użytkownika.Nowa opcja ma za zadanie ułatwię‡, przyś›pieszyę‡ agencjom reklamowym współpracę™ z klientem.Zapraszamy do użytkowania z nowego narzę™dzia ! - mówi Anna Choroszczak, Marketing Manager w firmie Easy Gifts.

see more
Dec. 8, 2011, 3:53 p.m.

2011-12-08 Firmy skreś›lone z listy Członków PIAP

Decyzję… Zarzę…du PIAP dnia 30.11.2011 roku firmy: Arual Gadżety, Drukarnia Aprint, AD Design, Dorel, Michel Studio Reklamowe zostały skreś›lone z listy Członków PIAP.


see more
Dec. 7, 2011, 12:12 p.m.

2011.12.07 Ciepło i słodko zimę…. Fortress Gifts dla Terravity.

Zima zbliża się™ wielkimi krokami. Terravita zapewnia zestaw promocyjny, który pozwoli w przyjemny sposób uporaę‡ się™ z zimowę… aurę…. Gadżet przygotował Fortress Gifts.
Wraz z pudełkiem pełnym czekoladowych słodkoś›ci, Terravita przygotowała gorę…cy prezent - - ogrzewacz do rę…k, w formie głównego bohatera zimowej pory- śšwię™tego Mikołaja.
Czekolada poprawia zimowy nastrój, uzupełniona praktycznym gadżetem, który ogrzeje zmarznię™te dłonie podczas wycieczki na sanki czy narty - to wyję…tkowa ś›wię…teczna kampania promocyjna, którę… Terravita proponuje Klientom.


see more
Nov. 29, 2011, 1:07 p.m.

2011-11-29 Uciekaję…ce Budziki Tocky i Clocky w TVNStyle

W ostatnim czasie Uciekaję…ce Budziki Tocky i Clocky wystę…piły w programie "Pani Gadżet" emitowanym w TVN Style, tytuł odcinka: "Raj dla ś›piochów". Program prowadzi Pani Anna Nowak-Ibisz, przedstawiaję…c nowe i użyteczne produkty z różnych dziedzin życia.
Archiwalny odcinek, wkrótce można bę™dzie oglę…daę‡ ponownie na stronie http://tvnplayer.pl

see more
Nov. 25, 2011, 12:30 p.m.

2011-11-25 Magiczne ś›wię™ta. Fortress Gifts dla Terravity

śšwię™ta coraz bliżej. Z tej okazji w sklepach można odnaleźę‡ zestawy czekoladowych słodkoś›ci marki Terravita, do których dołę…czono ś›wię…teczny i magiczny gadżet. Produkt promocyjny przygotował Fortress Gifts, lider rynku masowych promocji gadżetowych.
Akcja promocyjna Terravity rozpoczę™ta z koś„cem listopada br. - potrwa do śšwię…t Bożego Narodzenia. Do pudełka zawieraję…cego figurki czekoladowe, Terravita dołożyła upominek - magiczny kubek. Właś›ciwoś›ci magiczne gadżetu to przede wszystkim wizerunek Mikołaja, który jak to w życiu bywa, pojawia się™ i znika. Pod wpływem wysokiej temperatury wlewanego do kubka wrzę…tku, na powierzchni gadżetu powoli ujawnia się™ nadruk przywołuję…cy ś›wię…tecznę… atmosferę™.


see more
Nov. 22, 2011, 4:53 p.m.

2011-11-22 PIAP partnerem programu securebiz.pl

PIAP został Partnerem programu securebiz.pl - Giełdy Wierzytelnoś›ci w branży reklamowej oraz certyfikatu SUPER PśATNIK. Członkowie Izby maję… specjalne warunki uczestnictwa w porogramie.
Giełda Wierzytelnoś›ci umożliwia firmom z branży reklamowej opcję™ zbycia wierzytelnoś›ci przeterminowanych powyżej 30 dni i obję™tych windykację… sę…dowę… lub komorniczę…. Jest również źródłem informacji o innych dłużnikach na rynku wraz z możliwoś›cię… nabycia ich długów.


see more

1 2 3 4 5 6 next »