Log in English Polski

News

Filtruj:


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

January February March April May June July August September October November December


Dec. 28, 2010, 6:43 p.m.

2010-12-24 Szampaś„ska zabawa z Menu!

W grudniowym dodatku do Gazety Wyborczej „Palce Lizaę‡: Sylwestrowe przekę…ski", w kę…ciku pomysłów na sylwestrowy stół znalazły się™ m.in. płaszcz na butelkę™ szampana oraz termometr do wina firmy Menu.
Płaszcz chłodzę…cy, dostę™pny w rozmiarach dopasowanych zarówno do butelki wina, jak i szampana, z pewnoś›cię… bę™dzie przydatny podczas sylwestrowej zabawy. Specjalna tkanina termoizolacyjna utrzyma odpowiednię… temperaturę™ trunku, a oryginalny design sprawi, że nawet małe przyję™cie nabierze wyję…tkowego charakteru.


see more
Dec. 22, 2010, 1:05 p.m.

2010-12-22 WESOśYCH śšWIę„T

Z OKAZJI śšWIę„T BOŻEGO NARODZENIA
SKśADAMY WSZYSTKIM NASZYM OBECNYM I PRZYSZśYM CZśONKOM
NAJLEPSZE ŻYCZENIA.
NIECH TEN SZCZEGÓLNY OKRES Bę˜DZIE DLA WSZYSTKICH
OKRESEM ZADUMY, WYCIESZENIA,
WYPOCZYNKU I PRAWDZIWEJ RADOśšCI

ŻYCZY ZARZę„D POLSKIEJ IZBY ARTYKUśÓW PROMOCYJNYCH
ORAZ SEKRETARZ PIAP KATARZYNA WOJNIAK


see more
Dec. 22, 2010, 12:51 p.m.

2010-12-22 Wzorowa wzorcownia INSPIRONA i TOPiCO w Warszawie!

Już prawie dwa lata min꙳y odkę…d Inspirion i Topico Polska uruchomiły biuro regionalne w Warszawie. Jak twierdzę… przedstawiciele firm, czas ten pokazał, że decyzja o otwarciu lokalnej siedziby w stolicy była słuszna. „Przyniosła ona wiele korzyś›ci. Otrzymaliś›my z rynku bardzo pozytywne sygnały o działalnoś›ci biura. Zadowoleni z tego rozwię…zania Klienci, potrafię… odwiedzaę‡ nas kilka razy w tygodniu przyprowadzaję…c niejednokrotnie swoich kontrahentów na wzorcownię™ - mówi Kazimierz śšniadek, marketing manager Inspirion Polska. Wzorcownia zlokalizowana w biurze może pochwalię‡ się™ rekordowę… iloś›cię… wypożycześ„ wzorów produktowych. Ich liczba od poczę…tku roku 2010 wyniosła ponad 2000 sztuk!


see more
Dec. 17, 2010, 10:22 a.m.

2010-12-17 Podsumowanie 2010 roku w PIAP

Zbliżaję…cy się™ koniec roku 2010 skłania do refleksji oraz dyskusji na temat podsumowania działaś„ w Polskiej Izbie Artykułów Promocyjnych. Rok 2010 pokazał, że firmy działaję…ce w branży artykułów promocyjnych rozwijaję… swoję… działalnoś›ę‡ oraz widzę… potrzebę™ zrzeszania się™ w organizacjach branżowych.
W 2010 roku do PIAP przystę…piło 50 nowych firm członkowskich, to wielki sukces dla organizacji. Polska Izba Artykułów Promocyjnych liczy obecnie 118 członków, z czego 39% stanowię… agencje reklamowe, 43% producenci i importerzy artykułów promocyjnych, 5% media branżowe oraz 3% organizatorzy targów branżowych.


see more
Dec. 15, 2010, 3:26 p.m.

2010-12-15 Bajkowe puzzle Fortress Gifts dla Bobovity

Lider na rynku wielkowolumenowych promocji gadżetowych dla firm - Fortress Gifts przeprowadził kampanię™ gadżetowę… dla marki Bobovita należę…cej do koncernu Nutricia. Przedmiotem akcji były piankowe kolorowe puzzle dołę…czane do opakowania kaszki mleczno-ryżowej Bobovita.
Akcja promocyjna skierowana była do mam maluchów. Mogły one nabyę‡ kaszkę™ mleczno-ryżowę… Bobovita wraz z dołę…czonym piankowym puzzlem w bajkowym kolorze i w kształcie zwierzę…tek do wyboru.

 


see more
Dec. 9, 2010, 12:23 p.m.

2010-12-09Mikołajki w INSPIRION Polska!

Mimo pracy i obowię…zków, których w sezonie nie brakuje , w INSPIRION Polska już zapanowała ś›wię…teczna atmosfera.
Dzię™ki pomysłowoś›ci pracowników i ś›wię…tecznym akcesoriom, mikołajkowy akcent
w INSPIRION Polska, jest dowodem, że można łę…czyę‡ przyjemne z pożytecznym.
A nic tak bardziej nie motywuje do praca jak miła i przyjazna atmosfera!


see more
Dec. 9, 2010, 12:05 p.m.

2010-12-09 BizTrendy 2010

W grudniowym wydaniu magazynu Media & Marketing Polska, w czꙶ›ci Business Media, zostały wyróżnione najciekawsze produkty promocyjne.
Agencja Reklamowa Rodan została wyróżniona tytułem BizTrendy 2010 za serię™ naczyś„ Black Contour duś„skiej marki Menu. Seria Black Contour stanowi esencję™ skandynawskiego minimalizmu i wysublimowanego pię™kna. Wysokiej jakoś›ci białę… porcelanę™ zdobi czarna, elegancka linia dekoracyjna.


see more
Dec. 8, 2010, 4:33 p.m.

2010-12-08 Fioletowa rewolucja

Bezpoś›redni dostę™p do portalu tylko dla klientów koś„cowych, wydzielona strefa dla agencji po zalogowaniu i możliwoś›ę‡ wysyłania zapytania bezpoś›rednio z poziomu produktu, to nowe wrę™cz rewolucyjne zmiany na giftsonline.pl Właś›ciciel po raz kolejny dokonuje czytelnego podziału rynku artykułów promocyjnych.Wprowadzenie w marcu br. dwóch katalogów promomagazine.pl odzwierciedliło specyfikę™ branży. Podział dokonany w wyszukiwarce również spotkał się™ z entuzjazmem


see more
Dec. 7, 2010, 12:53 p.m.

2010-12-07 Kolejne wdrożenie

Pod koniec listopada zakoś„czyło się™ kolejne wdrożenie systemexpo.pl, internetowego systemu obsługi imprez targowych. System bę™dzie wykorzystany do obsługi targów gifts exclusive organizowanych corocznie w Warszawie dla przedstawicieli branży artykułów promocyjnych. Projekt dofinansowany ze ś›rodków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opracowuje firma Promo Expo.


see more
Dec. 6, 2010, 1:07 p.m.

2010-12-06 śšwię…teczna gorę…czka w firmie SENATOR POLSKA Sp.z o.o.

SENATOR Polska wychodzę…c naprzeciw potrzebom klientów rozpocz꙳a nowę… akcję™ „śšwię…teczna gorrrę…czka" - NADRUKI W 24h! Promocja jest dedykowana tym, którzy jeszcze nie zdꅿyli pomyś›leę‡ o reklamie na ś›wię™ta lub Nowy Rok oraz tym, którym przez wzglę…d na „gorę…cy okres" odmówiono realizacji zleceś„ w innych firmach.
www.senatorpolska.pl


see more

1 2 3 4 5 6 next »