Log in English Polski

News

Filtruj:


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

January February March April May June July August September October November December


Aug. 17, 2009, 3 p.m.

2009-08-10 SPRZEDAWAę† ZAWSZE! Projekt szkoleniowy Promo Gifts 2009

Pozyskanie ś›rodków unijnych z Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka dało firmie Promo Gifts możliwoś›ę‡ przeprowadzenia trzydniowych szkoleś„ sprzedażowych dla przedstawicieli branży reklamowej.

see more