Log in English Polski

News

Filtruj:


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

January February March April May June July September October November December


Dec. 23, 2008, 7:59 p.m.

GIFT STAR na Wigilii w Polonii Warszawa

Był to rok podsumowuję…cy dokonania młodych piłkarzy rocznik 94', z poś›ród których najlepsi otrzymali specjalne wyróżnienia i nagrody. GIFT STAR jest sponsorem znakomitej drużyny, która to zdobyła w bieżę…cym roku Mistrzostwo Mazowsza.

see more
Dec. 23, 2008, 12:49 p.m.

RemaDays i PIAP wspólnie dla dzieci

W dniach 5-19 grudnia, firma GJC Inter Media, organizator targów organizowała akcję™ charytatywnę… dla dzieci z wielkopolskich placówek opiekuś„czych. Dzię™ki szczodroś›ci i otwartemu sercu wystawców RemaDays i członków PIAP-u udało się™ obdarowaę‡ 3 placówki.

see more
Dec. 17, 2008, 7:52 p.m.

Targi PSI Dusseldorf, 07-09.01.2009

Polska Izba Artykułów Promocyjnych przy współpracy z PSI Dusseldorf zaprasza do uczestnictwa w 47 edycji targów PSI.

see more
Dec. 11, 2008, 12:27 a.m.

Najwię™ksze targi upominków promocyjnych już w lutym!

W dniach 10-12 lutego 2009 nastę…pi wyję…tkowa impreza targowa. Bę™dzie to jubileuszowa, pię…ta edycja Targów Reklamy RemaDays, która już dziś› zapowiada się™ interesuję…co.

see more
Dec. 11, 2008, 12:15 a.m.

Nowy członek PIAP

Z radoś›cię… informujemy, że do grona Członków PIAP dołę…czyła Firma PROMO EXPO, wydawca magazynu OOH magazine, katalogów branżowych oraz organizator PROMO EXPO.

see more
Dec. 8, 2008, 9:54 p.m.

NOWY KATALOG PROMO GIFTS 2009

Z przyjemnoś›cię… informujemy, że rozpoczę™liś›my pracę™ nad wydaniem nowego katalogu Promo Gifts na 2009 rok. Bę™dzie to już trzecia edycja wydawnictwa, które do tej pory zdꅿyło zdobyę‡ już szerokie grono zwolenników.

see more
Dec. 4, 2008, 1:42 p.m.

CiTRON Mazowieckę… Firmę… Roku 2008

29 listopada br. juz po raz szósty odbyła się™ Wielka Gala Mazowieckiego Biznesu organizowana przez Zwię…zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz firmę™ Europę™ 2000 Consulting.

see more
Dec. 2, 2008, 10:07 p.m.

Spotkanie Robocze Zarzę…du PIAP

27 listopada w Poznaniu odbyło się™ spotkanie robocze Zarzę…du PIAP, podczas którego skupiono się™ na prezentacji działaś„ Stowaszenia zaplanowanych na rok 2009, ze szczególnym uwzglę™dnieniem I kwartału. Na spotkaniu przedstawiono też nowego dyrektora zarzę…dzaję…cego, Edytę™ Czerwiś„skę…, który rozpocznie pracꙠod stycznia 2009 r.

see more
Nov. 19, 2008, 10:26 p.m.

AWIH nawię…zała współpracę™

Firma AWIH Torby Reklamowe nawię…zała współpracę™ z p. Andrzejem Pę…gowskim w zakresie wykonywania projektów nadruku na torby reklamowe

see more
Oct. 10, 2008, 4:20 p.m.

Nowy zarzę…d w Senatorze Polska

Dotychczasowy, wieloletni Prezes spółki Senator Polska, Pan Karol Małyska, decyduję…c się™ na podję™cie nowych wyzwaś„, opuś›cił szeregi firmy. Odejś›cie nastę…piło za porozumieniem stron.

see more

1 2 3 4 5 next »