Aktualności

Filtruj:


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Wrzesień Październik Listopad Grudzień


23 grudnia 2008 19:59:28

GIFT STAR na Wigilii w Polonii Warszawa

Był to rok podsumowuję…cy dokonania młodych piłkarzy rocznik 94', z poś›ród których najlepsi otrzymali specjalne wyróżnienia i nagrody. GIFT STAR jest sponsorem znakomitej drużyny, która to zdobyła w bieżę…cym roku Mistrzostwo Mazowsza.

zobacz więcej
23 grudnia 2008 12:49:15

RemaDays i PIAP wspólnie dla dzieci

W dniach 5-19 grudnia, firma GJC Inter Media, organizator targów organizowała akcję™ charytatywnę… dla dzieci z wielkopolskich placówek opiekuś„czych. Dzię™ki szczodroś›ci i otwartemu sercu wystawców RemaDays i członków PIAP-u udało się™ obdarowaę‡ 3 placówki.

zobacz więcej
17 grudnia 2008 19:52:28

Targi PSI Dusseldorf, 07-09.01.2009

Polska Izba Artykułów Promocyjnych przy współpracy z PSI Dusseldorf zaprasza do uczestnictwa w 47 edycji targów PSI.

zobacz więcej
11 grudnia 2008 00:27:25

Najwię™ksze targi upominków promocyjnych już w lutym!

W dniach 10-12 lutego 2009 nastę…pi wyję…tkowa impreza targowa. Bę™dzie to jubileuszowa, pię…ta edycja Targów Reklamy RemaDays, która już dziś› zapowiada się™ interesuję…co.

zobacz więcej
11 grudnia 2008 00:15:34

Nowy członek PIAP

Z radoś›cię… informujemy, że do grona Członków PIAP dołę…czyła Firma PROMO EXPO, wydawca magazynu OOH magazine, katalogów branżowych oraz organizator PROMO EXPO.

zobacz więcej
8 grudnia 2008 21:54:10

NOWY KATALOG PROMO GIFTS 2009

Z przyjemnoś›cię… informujemy, że rozpoczę™liś›my pracę™ nad wydaniem nowego katalogu Promo Gifts na 2009 rok. Bę™dzie to już trzecia edycja wydawnictwa, które do tej pory zdꅿyło zdobyę‡ już szerokie grono zwolenników.

zobacz więcej
4 grudnia 2008 13:42:46

CiTRON Mazowieckę… Firmę… Roku 2008

29 listopada br. juz po raz szósty odbyła się™ Wielka Gala Mazowieckiego Biznesu organizowana przez Zwię…zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz firmę™ Europę™ 2000 Consulting.

zobacz więcej
2 grudnia 2008 22:07:53

Spotkanie Robocze Zarzę…du PIAP

27 listopada w Poznaniu odbyło się™ spotkanie robocze Zarzę…du PIAP, podczas którego skupiono się™ na prezentacji działaś„ Stowaszenia zaplanowanych na rok 2009, ze szczególnym uwzglę™dnieniem I kwartału. Na spotkaniu przedstawiono też nowego dyrektora zarzę…dzaję…cego, Edytę™ Czerwiś„skę…, który rozpocznie pracꙠod stycznia 2009 r.

zobacz więcej
19 listopada 2008 22:26:45

AWIH nawię…zała współpracę™

Firma AWIH Torby Reklamowe nawię…zała współpracę™ z p. Andrzejem Pę…gowskim w zakresie wykonywania projektów nadruku na torby reklamowe

zobacz więcej
10 października 2008 16:20:06

Nowy zarzę…d w Senatorze Polska

Dotychczasowy, wieloletni Prezes spółki Senator Polska, Pan Karol Małyska, decyduję…c się™ na podję™cie nowych wyzwaś„, opuś›cił szeregi firmy. Odejś›cie nastę…piło za porozumieniem stron.

zobacz więcej

1 2 3 4 5 następna »